Informacija

Gamintojai

Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje

„parduotuve-telora.lt“  taisyklės

 

1.Bendros nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pardavėjo ir Pirkėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo ir šalių atskaitomybę įsigyjant prekes „parduotuve-telora.lt“ internetinėje parduotuvėje.

 2.Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Internetinėje parduotuvėje „parduotuve-telora.lt“ turi teisę pirkti:

2.1.1 veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų;

2.1.2 juridiniai asmenys;

2.1.3 nepilnamečiai nuo 14 iki18 metų, turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, bei galintys laisvai disponuoti savo pajamomis.

2.1.4 taip pat, visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti asmenys.

2.2 Užsiregistravus „parduotuve- telora.lt“ elektroninėje parduotuvėje, pateikti duomenis (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas., tel. numeris) saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

2.3 Laikoma, kad sutartis sudaryta tarp pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“ ir galioja iki užsakymo įvykdymo. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4 Visos sutartys, sudarytos tarp Pirkėjų ir Pardavėjo, yra saugomos „parduotuve-telora.lt“ duomenų bazėje.

2.5 Apie pirkimo –pardavimo sutarties sudarymą (prekių užsakymą) „parduotuvė-telora.lt“ informuoja el. žinute Pirkėjo nurodytu el. adresu.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes parduotuvė-telora.lt internetinėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

3.2 Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti teisingus duomenis. Jeigu asmens duomenys keičiasi, jie turi būti atnaujinami, kitu atveju, dėl atsirandančių nuostolių internetinė parduotuvė „parduotuve-telora.lt“ neatsako.

3.3 Pirkėjas turi teisę nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį su pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus, informuodamas parduotuvę el. paštu.

3.4 Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, bei priimti užsakytas prekes. Už prekes pirkėjas sumoka pasirinkdamas tinkamą apmokėjimo būdą, kuris nurodytas parduotuve-telora.lt internetinės parduotuvės skiltyje „Atsiskaitymas“

3.5 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi ”parduotuve-telora.lt“ internetinėje parduotuvėje prekių ir paslaugų pardavimo,  Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas praneša,  kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais). Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.6 Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą už užsakytas prekes ne vėliau kaip per 48 valandas nuo mygtuko „ Patvirtinu užsakymą“ paspaudimo, išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymo būdas "Grynieji pristatymo metu". Per ši laikotarpį pavedimo neatlikus arba atskiru el. laišku neatsiuntus pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad pirkėjas atsisakė pirkimo ir nutraukė pardavimo sutartį.

3.7 Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai  gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes. Jei pasirinktas apmokėjimo būdas "Grynieji pristatymo metu", pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį iš karto gavus užsakymą, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes pristatymo metu.

3.8 Jeigu pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo informuoti „parduotuve-telora.lt“ elektroninę parduotuvę, kad nebūtų padaryta žala dėl trečiųjų asmenų kaltės.

3.9 Pirkėjas taip pat turi ir kitas teises numatytas  Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.10 Pirkėjas sutikdamas su šiomis taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis.

4.Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti pirkėjui tinkamas galimybes naudotis „parduotuve-telora.lt „ teikiamomis paslaugomis.

4.2 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, 6 taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

4.3 Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką arba labai panašią prekę . Pirkėjui atsisakius priimti panašią arba analogišką prekę pardavėjas įsipareigoją grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

4.4 Jeigu Pirkėjas nesilaiko įsipareigojimų nurodytų taisyklėse, pateikia klaidingą informaciją, siekia pakenkti parduotuvės-telora.lt darbui, pardavėjas turi teisę be perspėjimo sustabdyti arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis internetinės parduotuvės „parduotuvė-telora.lt“ paslaugomis.

4.5 Pardavėjas nesuteikia garantijos, kad parduotuvė veiks nenutrūkstamai.

4.6 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

 4.7 Pardavėjas turi teisę pakeisti šias taisykles, jas paskelbdamas parduotuve-telora.lt tinklapyje ir nuo paskelbimo momento pasikeitimai galios po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymas ir kitos sąlygos

5.1 Pirkėjas internetinėje parduotuvėje „parduotuvė-telora.lt“ gali pirkti prekes ir kreiptis el. paštu  visą parą. Kreiptis telefonu Pirkėjas gali parduotuvėje nurodytu darbo laiku.

5.2 Pirkėjas, apsilankęs internetinėje parduotuvėje „parduotuvė-telora.lt“ išsirenka patinkančias prekes, paspaudžia mygtuką „į krepšelį“ ir tokiu būdu suformuojamas perkamų prekių krepšelis.

5.3 Suformavęs krepšelį spaudžia mygtuką „pirkti“ ir nurodyta seka užpildo visus reikalingus duomenis, nurodo pristatymo adresą, pasirenka pristatymo būdą, susipažįsta su paslaugos sąlygomis ir teikimo taisyklėmis, pasirenka atsikaitymo būdą ir patvirtina užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo Pirkėjas gauna el. laišką su užsakymo detalizaciją.

5.4 Prekių kainos „parduotuve-telora.lt“ nurodytos EUR su PVM.

5.5 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.5.1 Atsiskaitymas bankiniu pavedimu - pasirinkę, ši mokėjimo būdą jūs gausite atsiskaitymo duomenis, kur turite atlikti pavedimą už jūsų pateiktą užsakymą. Pavedimą galėsite atlikti per savo elektroninę bankininkystę arba nuvykę į savo banko skyrių.

5.5.2 Apmokėjimas per internetinę bankininkystę (paysera.lt sistema) - elektroninių apmokėjimų surinkimo partneris Paysera.lt (UAB „Paysera LT) suteikia galimybę mūsų klientams apmokėti per visų Lietuvoje veikiančių bankų internetinę bankininkystę. Jūs pasirinksite savo banką ir būsite automatiškai nukreipti į mokėjimo pavedimo puslapį, kuriame jau bus automatiškai supildyti visi rekvizitai apmokėjimui atlikti.

5.6 Gavęs apmokėjimą už prekes, Pardavėjas paruošia prekių siuntinį ir praneša apie tai pirkėjui, jo nurodytu el. paštu.

5.7 Pirkėjui neįvykdžius apmokėjimo per 48 val. užsakymas atšaukiamas.

5.8 Taip pat galima apmokėti Grynaisiais pristatymo metu. Pasirinkus pristatymo būdą "Grynieji pristatymo metu" pirkėjui yra taikomas 1,00 Eur komisinis mokestis. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, pirkėjas galės apmokėti užsakymą grynaisiais pinigais, kai prekes kurjeris pristatys jam, jo nurodytu adresu. Pinigai už siuntą turi būti paruošti be grąžos.
SVARBU !!! KARANTINO METU ŠIS APMOKĖJIMO BŪDAS NETAIKOMAS.

 6.Prekių pristatymas

6.1 Prekės pirkėjui pristatomos su DPD kurjeriu arba į DPD siuntų taškus.

6.1.1 Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymo kurjeriu paslaugą privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą, pašto kodą ir telefono numerį.

6.1.2 Jei Pirkėjas  atsiima prekes artimiausiame siuntų atsiėmimo taške,  privalo nurodyti atsiėmimo taško adresą. DPD informuoja Pirkėją trumpąją žinute apie į siuntų tašką pristatytą siuntą. Siunta saugoma siuntų taške 7 kalendorines dienas.

6.2 Prekes pirkėjas įsipareigoja atsiimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats atsiimti prekių negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais  pateiktais pirkėjo duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei Pirkėjas  priims prekes ne pats, jis privalo nurodyti prekes priimančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo informaciją.

6.3 Prekių pristatymas paprastai trunka nuo 2-4 darbo dienų nuo apmokėjimo už prekes gavimo dienos (arba užsakymo patvirtinimo dienos, jei mokama gryniasiais pristatymo metu), išskirus atvejus, kaip prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su pirkėju ir susitarti dėl pristatymo sąlygų.

6.4 Pirkėjas negali keisti prekių pristatymo adreso, jei siunta yra išsiųsta. Jei taip įvyksta pirkėjas pats prisiima atsakomybę už siuntos pristatymo termino vykdymą, o Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas.

6.5 Nustatant  siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės neatitikimą, pirkėjas privalo nedelsiant informuoti pardavėją el. paštu.

6.6 Pardavėjas atleidžiamas nuo prekių pateikimo terminų pažeidimo ir tuo atveju, jei tai įvyko dėl pirkėjo kaltės, ar nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7 Prekių pristatymo mokestis Lietuvoje su DPD kurjeriu yra 3,00 EUR, prekių pristatymo mokestis  į DPD siuntų taškus – 1,70 EUR . Papildomas mokestis 17,00 EUR yra taikomas, kai prekės pristatomos į Neringą.

6.8 Prekių pristatymo mokestis į kitas ES šalis, kiekvienu atveju nustatomas atskirai.

6.9 Prekės į trečias šalis nepristatomos.

6.10 Kurjerio laukimas dėl gavėjo kaltės priduodant siuntą (Laukimas skaičiuojamas po 15 min., nuo kurjerio atvykimo pas gavėją) -  14 EUR/val

7. Prekių kokybės garantija

7.1 Kiekvienos parduodamos prekės savybės yra nurodomos „parduotuve-telora.lt“ prekės aprašyme.

7.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad „parduotuve-telora.lt“ parduodamos prekės spalva, forma , dydis neatitinka realių prekės savybių dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio savybių.

7.3 Kai pardavėjas prekei nesuteikia kokybės garantijos, galioja garantija numatyta tam tikrų teisės aktų.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1 Parduotų prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR teisės aktais;

8.2 Pirkėjas norėdamas grąžinti prekę , gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos, informuodamas Pardavėją el. laišku ir užpildydamas grąžinimo formą (grąžinimo formą Pardavėjas išsiunčia elektroninių laišku pirkėjui, kai tik Pirkėjas informuoja apie pageidavimą grąžinti prekę). 

8.3 Pinigai už grąžintas prekes pervedami į mokėtojo sąskaitą per 5 darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.
SVARBU: Prekės pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Išskyrus, atvejus jei grąžinama prekė yra dėl broko ar kitos priežasties, įvykusios dėl gamintojo ar paslaugos teikėjo kaltės.

8.4 Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruotu paštu, arba pasinaudodamas kurjerio paslaugomis.

8.5 Jeigu grąžinamos nekokybiškos prekės, arba per klaidą atsiųstos ne tos prekės kurias užsakė Pirkėjas, Pardavėjas įsipareigoja priimti prekę, jei sutaria su Pirkėju pakeisti analogiška preke arba grąžinti pinigus, pristatymo išlaidas kompensuoja Pardavėjas, kitais atvejais už grąžinamų prekių pristatymą apmoka pirkėjas.

8.6 Grąžinama prekė turi būti nenaudota, nesugadinta, originalioje pakuotėje, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir t.t.), tos pačios komplektacijos.

8.7 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei  Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos grąžinimo tvarkos

9. Pardavėjo ir Pirkėjo atsakomybė.

9.1 Už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą atsako Pirkėjas. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius atsiradusius dėl duomenų netikslumo.

9.2 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų „parduotuve-telora.lt“ perdavimą tretiesiems asmenims ir pasekmes atsiradusias tretiesiems asmenims pasinaudojus prisijungimo duomenimis.

9.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei kyla nuostolių dėl to, kad Pirkėjas neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tai yra Pirkėjo įsipareigojimas.

9.4 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių informaciją ar vykdomą veiklą, jei Pirkėjas per el. parduotuvėje esančias nuorodas patenka į kitų įmonių tinklapius. Pardavėjas toms įmonėms neatstovauja.

10. Informacijos apsikeitimas.

10.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. paštu, skubiais atvejais skambina nurodytu Pirkėjo telefonu.

10.2 Pirkėjas, iškilusius klausimams, siunčia pranešimus Pardavėjo internetinės parduotuvės „parduotuvė-telora. lt“ nurodytu el. paštu , arba darbo metu gali susisiekti nurodytu telefonu.

11. Akcijos

11.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali skelbti įvairias akcijas, keisti jų sąlygas bei nutraukti jas.

12. Asmens duomenų apsauga

12.1. Pirkėjas užsakydamas prekes turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

12.2. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles patvirtina, kad susipažino su internetinės parduotuvės www.parduotuvė-telora.lt  asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis https://www.parduotuve-telora.lt/content/2-privatumo-politika ir sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje "parduotuve-telora" tikslais.

12.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

12.4. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnelę („Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį“ ir „Gaukite pasiūlymus iš mūsų partnerių“ ) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka).

12.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje "parduotuve-telora.lt", Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais

13.2 Visi nesutarimai kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

13.3 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/;